Mobile menu
Search

PostNord Scanning Miljöpolicy

PostNord Scanning är ett miljömedvetet företag, vilket gynnar företaget, miljön och den svenska ekonomin. Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att minska avfallet och energiförbrukningen.

PostNord Scanning vill vara en ren och vänlig tjänsteleverantör som ständigt strävar efter att förbättra miljön i hela företaget.

Vid utvecklingen av nya affärer och befintliga lösningar ingår alltid miljöaspekten tillsammans med tekniska och ekonomiska överväganden. PostNord Scanning strävar också efter att uppnå miljövinster genom att kräva miljövänliga produkter och tjänster från våra leverantörer.