Mobile menu
Search

Miljövänlig skanning

PostNord Scanning arbetar ständigt för att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Miljövänlig elförsörjning, värmeåtervinning och övergripande energibesparande åtgärder i hela företaget är några av initiativen för att uppnå målet.