Mobile menu
Search

Whistleblowing

 Viselpipa1
Whistleblowing är en rapporteringsrutin för att säkerställa att allvarliga brott som begåtts av en person i ledande ställning kan rapporteras. Många företag har en sådan rapporteringsrutin, så även Posten.

Whistleblowing är till för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Mer information och tillgång till rapporteringsrutinen får du på postnord.com.