Mobile menu
Search

PostNord Scanning AB

PostNord Scanning AB är ett helägt dotterbolag i PostNord-koncernen och tillsammans med systerbolagen PostNord Scanning A/S i Danmark och PostNord Scanning Ab i Finland en ledande leverantör i Norden av skanning, datafångst och dokumenthanteringstjänster.

PostNord Scannings mission är att tillgodose kundernas behov av att effektivisera sin posthantering genom digitalisering. Vi erbjuder våra kunder möjigheter att få posten levererad elektroniskt för effektiv hantering i mottagning, distribution, handläggning och arkivering.

PostNord Scannings fokus är digitalisering (skanning) av ankommande post (fakturor, brev, formulär, blanketter mm) samt arkiv av olika slag. 

Kombinationen av digitalisering av ankommande post och befintliga fysiska arkiv gör att verksamheten kan utnyttja alla fördelar med att arbeta "papperslöst". Alla relevanta dokument är bara "ett klick bort" i arkivet eller ärendesystemet. 

Lösningar och kompetenser

PostNord Scanning har lösningar inom alla former av digitalisering av brev, post och arkiv oberoende om det är:

 • Strukturerade dokument - Blanketter, formulär mm
 • Semi-strukturerade dokument - T ex fakturor
 • Ostrukturerade dokument - Korrespondens etc
 • Arkivmaterial - akter (personal-, avtals-) böcker, film, mikrofilm, microfiche mm.

Utöver detta har PostNord Scanning kompetens inom:

 • Rådgivning om skanning och digitalisering
 • Dokumenthanteringssystem, workflowsystem och systemintegration
 • Specialskanning och skanningsteknologi (maskin- och programvara)
 • Arkivgallring, Arkivnedpackning, Arkivtransport och långtidsarkivering

PostNord Scanning producerar sina uppdrag i en högteknologisk miljö med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Vi har stor kapacitet och kan snabbt ta in nya uppdrag. 

PostNord Scanning uppfyller stränga krav på såväl fysisk säkerhet som datasäkerhet. Skanninguppdragen utförs i en industriell produktionsmiljö med LEAN-metodik, med modern skanningsteknologi och robusta  arbetsprocesser.

 PostNord Scanning ABs ledning består av:

 • VD: Niels Frost Larsen
 • Verksamhetsansvarig Sverige: Tom Rapaport
 • Försäljning & Kundrelationer: Tom Rapaport
 • Produktion: Peter Lovén
 • IT & Support: Sara Sundwall