Mobile menu
Search

Skanning av HR-dokument och personalarkiv

eArkiv för HR- och personalakter sparar tid , papper och utrymme samtidigt som ni får en bättre översikt av materialet. Ni kan snabbt hitta information om medarbetare och övrig anställningsinformation.

DSB HR Anette Rand500x176

 Ett digitalt arkiv personal ger stort värde för både personalavdelning och linjecheferna

Med molntjänsten eArkiv kan ni enkelt få alla sina arkiverade dokument inskannade och omgjorda till digitala filer. Filerna läggs sedan i ett system som gör det enkelt för användarna att snabbt hitta rätt personalakt och få en helhetsbild.

PostNord Scanning har lång erfarenhet av personalakt-skanning. Vi arbetar med standardiserade arbetsflöden som utvecklats över tiden med den erfarenhet vi fått från liknande projekt.

Kundnytta:

  • Säkrare förvaring av dokument då de både finns digitalt och fysiskt
  • Tjänsten skapar plats över eftersom man slipper avsätta yta för ett fysiskt arkiv
  • Med eArkiv blir sökning i gamla dokument enklare än nånsin – du är bara ett musklick bort från dokumenten du söker
  • Ett digitalt arkiv gör det lättare att få en helhetsbild av dokumenten