Mobile menu
Search

Ärendearkiv

Med digitala arkiv, kan användare dra nytta av en enkel och lättillgänglig tillgång till det som arkiverats. Vägen till det effektiva digitala arkivet går igenom arkivskanning.

 Arkivskab500x190

Med digital arkivering tar ni farväl till pappersarkivet och välkomnar effektivitet, enkelhet och tillgänglighet!

Har din pappersarkiv stödja din digitala strategi?

  • Ett digitalt arkiv gör dina dokument lätt tillgängliga och dina anställda arbeta smartare 
  • All din dokumenthantering och arkivering är digital och säker för framtiden 
  • Dina handlingar är skyddade mot: Vatten, eld, fukt, röta och skadedjur 
  • Trovärdigheten och användbarheten av arkivet skyddas mot sjukdom och slarv från anställda 
  • Du kommer ofta att hitta "förlorade" fall