Mobile menu
Search

Formulärskanning

Med Formulärskanning blir era pappersbaserade blanketter och formulär skannade och relevant information tolkas, verifieras och levereras elektroniskt.

Spoergeskema Maj 2015 734X226 

Effektiv digitalisering av alla typer av blanketter och formulär.

PostNord Scanning digitaliserar och utför intelligent datafångst på alla typer av blanketter och formulär (strukturerade eller semi-strukturerade), t ex :

 • enkäter och frågeformulär
 • anmälningsblanketter
 • kontrakt
 • avläsningskort
 • svarskort (kampanjer)
 • kuponger

Läsning/datafångst av t ex:

 • kryssrutor
 • fritextfält
 • streckkoder
 • signaturer (validering)

Svarspost:

 • Råd och upprättande svarspostadresser
 • Helhetslösning i samarbete med Strålfors AB