Mobile menu
Search

Fakturaskanning 

Med fakturaskanning har ni fått era pappersfakturor direkt från PostNord Scanning, som tolkar och levererar fakturor till ert elektroniska fakturahanteringssystem.

Invoice Maj 2015 734X226

PostNord Scanning erbjuder en väl intrimmad produktion för storskalig hantering av fakturaflöden. Vi utför systematiserad fakturascanning och indatakontroll för att säkerställa att data tolkas korrekt, vi hanterar alla krav på formatkonvertering (formatväxling) och bidrar till effektiva arbetsprocesser hos våra uppdragsgivare. I takt med att fakturor i allt större utsträckning blivit informationsbärare även för andra funktioner inom företag, har vi utvecklat sofistikerade systemstöd för exempelvis färgutskrifter och intelligenta dokument.

Inga pappersfakturor,  inga mailade fakturor - bara elektroniska fakturor!

Fakturaskanning garanterar att er nyttjandet av interna resurser optimeras och ni får full effekt av ert elektroniska fakturahanteringssystem. Tjänsten kommer att bidra till att både minska er arbetsbelastning men inte minst till att öka er produktivitet.
 
När fakturan tagits emots och skannats, fångas och tolkas all relevant information från fakturorna. Medarbetarna får enkelt tillgång till fakturainformationen, och ges mer utrymme för ytterligare kontroll och granskning. Fakturan kan distribueras elektroniskt attesteras och godkännans och slutligen kan betalning ske i rätt tid.

Digital fakturahantering

Digital fakturahantering är en förutsättning för att utnyttja företagets ERP-system mer effektivt. Fakturahantering baserad på ett automatisk eller halvautomatiskt arbetsflöde ger hög verkningsgrad.
 
Med PostNord Scanning och tjänster via våra partners stödjer vi hela processen för elektronisk handel.

Outsourcad fakturaskanning innebär fördelar

Genom att outsourca företagets fakturaskanning till PostNord Scanning uppnås följande fördelar:

  • Enkelt att ansluta
  • Kvalitetskontroll och löpande uppföljning servicenivåer
  • Direkta och indirekta tid- och kostnadsbesparingar
  • Flexibilitet vid volymförändringar
  • Skalbarhet – utöka omfattning av tjänsten vid behov

Sist men inte minst , fakturaskanning att enkelt att outsourca till en partner. Och kostnaden för en intern fakturaskanningslösning är knappast lägre än priset för Posten Scannings tjänst. PostNord Scanning har en högt specialiserad verksamhet för att ta emot, öppna, förbereda, skanna samt att tolka uppgifter från fakturor och annan inkommnade post samt levera den till ert bolag. Skanning är PostNord Scannings kärnverksamhet.